Müük ja lisainfo

Lepingu hinnas sisaldub

Elektri-, vee/kanalisatsiooni liitumised,
Juurdepääsuteed kõvakatteni,
Tänavavalgustus,
Pinnasetööd krundi tõstmiseks (majaaluse osa).
Elamurajooni on planeeritud ühine paadisild Audru jõele pääsuks,
Suur avaliku rannaga tehisjärv,
Laste mänguväljakud, spordiväljakud ja kergliiklusteed.

Võlaõigusleping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid.

Asjaõigusleping

Kui arenduse on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping.

Kommunikatsioonid

Planeeringuala läheduses Luige teel on Audru aleviku veevõrgu ja reoveekanalisatsiooni torustikud.
Planeeringuala on planeeritud ühendada Audru aleviku veetorustikuga De110 läbi Raksipõllu kinnistu.
Lähimad elektrivarustuse alajaamad on „Kirbu” alajaam Golfitalli kinnistul ja Kivi alajaam Kivimaa kinnistul.
Uued alajaamad rajab Eesti Energia ja krundid saavad elektrivarustuse ampripõhise tasuga.